Erneks Invest s.r.o.

Mýtné dle emisí CO₂

Od 1. prosince 2023 bylo mýtné pro nákladní vozidla v Německu rozšířeno o příplatek za CO₂. Tento příplatek promítnou postupně do svých mýtných sazeb i ostatní členské země EU (Rakousko a Maďarsko od 1.1.2024, ČR od 1.3.2024 atd.). Týká se všech vozidel bez rozdílů, v které zemí platí mýto, a kteří zároveň splňují podmínku data první registrace 1. července 2019 nebo pozdějším. Chcete-li se vyhnout vyšším poplatkům za mýto, vyplňte níže uvedený formulář a my už vše za vás vše vyřídíme.
Vyplnit formulář
 • Všechna vozidla jejichž první registrace proběhla před 1.7.2019 budou automaticky zařazena do emisní třídy CO₂ 1 (nejdražší). Vozidla s datem první registrace 1. července 2019 nebo pozdějším, podléhají povinné registraci a zároveň můžou spadat do příznivější emisní třídy CO₂ než 1. V sazbě mýtného bude zohledněno pět různých tříd CO₂.  Platí pravidlo: Čím vyšší třída, tím ekologičtější a levnější klasifikace.
 • K vyplnění formuláře budete potřebovat
  • Technický průkaz (TP)
  • Osvědčení o shodě (COC – Certificate of Conformity)
  • Popř. CIF
 • Formulář je nutné vyplnit nejpozději do 18.prosince 2023, abychom byli schopní garantovat povinnou registraci u všech provozovatelů, která se provádí různými způsoby v závislosti na použité palubní jednotce.
 • Se společností Erneks Invest si nemusíte dělat starosti, zajistíme za Vás přechod na nový systém. Máte-li jakékoli další dotazy, obraťte se na náš zákaznický servis: 244 404 943

Formulář

Formulář
 • Krok 1
 • Krok 2
 • Krok 3
Zadejte svojí e-mailovou adresu pro zaslání potvrzení vyplnění formuláře.
Číslo (8 znaků)
Vyplňte RZ vozidla bez mezer. Počet znaků RZ u aut je 7. Počet znaků u RZ na přání je až 8.
Možno nalézt: Pole F.1 v TP, pole 16.1 v COC, pole 1.1.4 v CIF
Vyplňte VIN (Vehicle Identification Number) vozidla.
Vyberte typ paliva z nabídky
Zadejte datum ve tvaru YYYY-MM-DD (rok - měsíc - den, např. 2023-02-03)
2 desetinná místa. Viz 2.3 nebo 2.6.1 v CIF nebo pole 49.5 v COC nebo V.7 v TP.
UD: městská doprava (urban delivery) / RD: regionální rozvoz (regional delivery) / LH: dálková doprava (long haul) Viz pole 1.1.5a nebo 1.1.5 v CIF nebo pole 49.7 v COC. Pokud informace nejsou k dispozici, vyberte položku "Neznám podskupinu vozidla". Posléze vyplňte následující 4 pole, která se po výběru zobrazí.
Alternativně vezměte poslední číslici z pole "1.1.3" v CIF a vydělte ji 2
Pokud jste ve výběru počtu hnacích náprav vybrali možnost "Jiná hodnota", zadejte tuto hodnotu zde.
Vyberte typ podvozku z nabídky
Pokud jste ve výběru typu podvozku vybrali možnost "Jiná hodnota", zadejte tuto hodnotu zde.
Vyberte typ kabiny z nabídky

Prosíme o vložení VŠECH STRAN požadovaných dokumentů v co NEJVYŠŠÍ KVALITĚ - optimálně v PDF formátu, aby byla zaručena akceptovatelnost u jednotlivých providerů.

CIF je třeba dodat pouze v případě, že COC chybí.

Často kladené otázky

Co znamená mýtné dle CO₂?

Evropská komise přijala konečné rozhodnutí o dražších mýtných poplatcích za průjezdy po zpoplatněných komunikacích pro automobily, které nejvíce znečišťují životní prostředí. To znamená, že sazba mýtného na kilometr bude také záviset na tom, kolik oxidu uhličitého (CO₂) vozidlo vypustí. Nová směrnice nutí všechny členské státy, aby do března roku 2024 promítly do svých mýtných sazeb produkci CO₂

Sousední Německo chystá již od letošního prosince razantní navýšení mýtných sazeb o 83 %, tedy na téměř dvojnásobek. Zvýšení mýtného v ČR je plánováno na 15 % od března příštího roku a v Rakousko od ledna 2024. Netřeba pochybovat o tom, že pro zvýšení státních příjmů využijí i ostatní státy novou povinnost započítat do mýtné sazby emise CO₂ produkované vozidlem.

Koho se týká rozšíření mýtného?

Pět tříd CO₂ se bude zpočátku vztahovat pouze na užitková vozidla tříd N2/N3 s hmotností vyšší než 7,5 tuny a první registrací od 1. července 2019. Dříve byly budoucí referenční hodnoty (PDF) pro stanovení třídy CO₂ definovány pro skupiny vozidel 4, 5, 9 a 10 s jejich podskupinami.

V současné době neexistují žádné zvláštní předpisy ani referenční hodnoty pro autobusy a některé podskupiny vozidel tříd N2 a N3. Proto jsou předběžně zařazeny do třídy 1 CO₂. Vozidla registrovaná před červencem 2019 budou rovněž automaticky zařazena do třídy 1. Bezemisní vozidla registrovaná před 1. červencem 2019 mohou být zařazena do třídy CO₂ 5 – po předložení příslušných dokladů.

Jaké dokumenty k registraci potřebuji?

Pro ověření (validaci) odůvodněné změny emisní třídy je třeba k žádosti přiložit kopie osvědčení o registraci vozidla (TP), osvědčení o shodě/prohlášení o shodě (CoC), popřípadě CIF. Kromě toho je pro porovnání všech dokladů vyžadováno identifikační číslo vozidla (VIN). Potřebné dokumenty je nutné nahrát na zákaznický portál při žádosti. Technické průkazy a VIN čísla již u stávajících zákazníků máme v evidenci, a tudíž je znovu nevyžadujeme. V připraveném formuláři po Vás budeme vyžadovat tyto údaje:

 • Třída vozidla
 • Konfigurace náprav kol
 • Technicky přípustná celková hmotnost při zatížení (F1) [kg].
 • Skupina vozidel
 • Lůžko (kajuta na spaní)
 • Jmenovitý výkon motoru [kW]
 • Měrné emise CO₂ [gCO₂/tkm]
 • Datum první registrace
 • Typ vozidla/konfigurace podvozku

Jaké jsou emisní třídy CO₂?

 • Vozidla jsou zařazena do tříd emisí oxidu uhličitého podle požadavků směrnice 1999/62/ES (směrnice o zpoplatnění infrastruktury).
 • Bude existovat pět emisních tříd CO₂
 • Emisní třída CO₂ 5 platí pro vozidla s nulovými emisemi CO₂ (elektrická vozidla a vozidla se spalováním vodíku a také vozidla s vodíkovým palivovým článkem). Vozidla v emisní třídě CO₂ 5 musí mít hodnotu emisí CO₂ nižší než 1 g/km. Vozidla v emisních třídách CO₂ 2 – 4 mají různé emisní limity CO₂. Všem vozidlům, u kterých nejsou doloženy žádné specifické emise CO₂ (první registrace před 1. červencem 2019) nebo která aktuálně překračují referenční hodnotu CO₂, bude automaticky přiřazena emisní třída CO₂ 1.

Jaké faktory určují emisní třídu CO₂?

Každé vozidlo je přiřazeno do skupiny vozidel nebo podskupiny vozidel. Každá podskupina vozidel má specifický profil, který se liší podle konfigurace podvozku, TPMLM (Technicky přípustná celková hmotnost při naložení) konfigurace náprav, výkonu motoru a typu kabiny. Limitní hodnoty emisí CO₂ jsou stanoveny pro každou podskupinu vozidel a rok od roku se snižují. Procentuální odchylka specifických emisí CO₂ vozidla od platné mezní hodnoty příslušné podskupiny vozidel v době klasifikace určuje emisní třídu CO₂

 

emisní třída CO₂ Definice Doba platnosti
1 Vozidla, která nespadají do žádné z ostatních čtyř emisních tříd CO₂ neomezený
2 Vozidla podskupiny vozidel, jejichž úrovně emisí CO₂ v době klasifikace t jsou o více než 5 % nižší než referenční hodnota za vykazované období t platná pro tuto podskupinu vozidel. 6 let od data první registrace, poté reklasifikace
3 Vozidla podskupiny vozidel, jejichž hodnoty emisí CO₂ v čase t klasifikace jsou o více než 8 % nižší než referenční hodnota za vykazované období t platná pro tuto podskupinu vozidel. minimálně 6 let od data první registrace nákladního vozidla (nebo začátku první doby platnosti), poté přeřazení
4 Nákladní vozidla s nízkými emisemi CO₂ 2,tj. vozidla v podskupině vozidel, jejichž hodnoty emisí CO2 jsou o více než 50 procent nižší než příslušná referenční hodnota pro tuto podskupinu vozidel. neomezený
5 Vozidla s nulovými emisemi CO₂ (ZEV) , tj. nákladní vozidla s méně než 1 g CO₂ / kWh nebo méně než 1 g CO₂ / km neomezený

Vybírá se mýtné CO₂ také za vozidla s nulovými emisemi?

 • Vozidla bez emisí, jako jsou elektromobily a vodíková vozidla, stejně jako vozidla s vodíkovým palivovým článkem, zůstanou do konce roku 2025 osvobozena od mýtného. Od 1. ledna 2026 musí za infrastrukturu platit 25% sazby mýta, plus částečné mýtné za znečištění ovzduší a hluk.
 • Vozidla bez emisí do celkové hmotnosti 4,25 tuny jsou trvale osvobozena od mýtného.
 • Do roku 2028 má být také prodloužena podpora lehkých a těžkých užitkových vozidel s alternativními, ke klimatu šetrnými pohony a související infrastruktura pro tankování a nabíjení.
 • Autobusy pro osobní dopravu jsou v Německu až do odvolání osvobozeny od mýtného.

Podléhají vozidla osvobozená od mýta zpoplatnění CO₂ (obytné vozy, vozidla s vlastním pohonem, zemědělská vozidla, zimní úklidové služby)?

Vozidla osvobozená od mýtného také nemusejí platit částečnou sazbu CO₂ mýtného. Upozorňujeme však, že výjimka z mýtného pro nákladní vozidla na zemní plyn vyprší 31. prosince 2023 a od 1. ledna 2024 budou podléhat pravidelnému mýtnému, včetně částečné sazby mýtného CO₂.

Co je třeba zohlednit u nových objednávek mýtného a u stávajících smluv o mýtném?

 • Pokud mýtná země již zavedla třídy CO₂ pro mýtný tarif, musí se od nynějška při objednávání mýtného prokázat hodnota F1 (technicky přípustná celková hmotnost při naložení).  Nově bude požadováno dodání
  • COC (Osvědčení o shodě) a
  • TP (Technický průkaz vozidla). Pokud příslušné doklady k vozidlu nebudou k dispozici, bude vozidlo automaticky zařazeno do třídy CO₂ 1 (nejdražší tarifní třída).
 • Vozidla registrovaná před červencem 2019 jsou automaticky zařazena do třídy CO₂ 1. Vozidla s nulovými emisemi registrovaná před 1. červencem 2019 mohou být po předložení příslušných dokladů zařazena do třídy CO₂ 5.
 • Vozidla registrovaná od července 2019 budou zařazena do jedné z pěti tříd CO₂.
 • Po šesti letech od data první registrace se vozidla překlasifikují podle tříd CO₂ 2 a 3.

Jako roli hraje (pod)skupina vozidel pro zjištění emisních tříd CO₂?

Pro zařazení vozidel do emisních tříd CO₂ č. 2, 3 a 4 jsou vaše specifické emise CO₂ porovnány s prahovými hodnotami, které závisí na stanovených referenčních hodnotách. Pro podskupiny skupin vozidel 4, 5, 9 a 10 byly ke dni 1. července 2019 stanoveny následující referenční hodnoty jako úvodní hodnoty křivky snižování emisí pro emise CO₂:
Podskupina vozidel Referenční hodnota v gCO₂/tkm
4-UD 307,23
4-RD 197,16
4-LH 105,96
5-RD 84,00
5-LH 56,00
9-RD 110,98
9-LH 65,16
10-RD 83,26
10-LH 58,26

Proč zjištěná emisní třída CO₂ platí pouze na dobu šesti let?

Bylo zákonem stanoveno, že zařazení vozidla do emisních tříd CO₂ č. 2 a 3 musí být nově zjišťováno každých šest let po jeho první registraci na základě aktuálně platných mezních hodnotách. V tomto kontextu se může emisní třída CO₂ zhoršit nebo může zůstat stejná, a to v závislosti na charakteristických vlastnostech vozidla.

Co znamenají zkratky „UD“, „RD“ a „LH“ v podskupině vozidel?

Zkratky představují následující profily používání vozidel:
 • UD: městská doprava (urban delivery)
 • RD: regionální rozvoz (regional delivery)
 • LH: dálková doprava (long haul)

Co se stane, pokud se po kontrole zjistí, že poskytnuté údaje jsou nesprávné? (např. 17 000 kg místo 18 000 kg)?

Pokud dojde k nesprávnému předání údajů a tyto údaje budou zjištěny při kontrolách v Rakousku a Německu, mohou být následkem nesprávného předání hmotnosti F1 sankce, pokuty nebo jiná opatření uložená orgány. Je nezbytné zajistit přesné a precizní předávání údajů, aby se předešlo možným problémům a komplikacím při mýtných transakcích a činnostech spojených s vymáháním.

Mohou nastat následující výsledky:

 • Orgány provádějící donucovací činnosti mohou požádat o okamžitou opravu údajů o vozidle.
 • Při kontrolách mohou být řidiči nákladních vozidel pokutováni nebo sankcionováni.
 • Pokud je přenášená hmotnost F1 vyšší než skutečná hmotnost vozidla, může dojít k nadměrnému zpoplatnění mýtného nebo tarifů.

Pro všechny zúčastněné strany je důležité zajistit přesný a spolehlivý přenos hmotnosti F1 a dalších parametrů, aby se předešlo sankcím, finančním důsledkům a nadměrným poplatkům.

V případě, že uživatel EETS předloží důkazy pro vyšší třídu CO2 příliš pozdě a zaplatí za určité období příliš vysoký tarif, jak může uživatel EETS požádat o náhradu?

Proces náhrady v případě nesprávné třídy CO2 bude podobný stávajícímu procesu v případě nesprávné třídy EURO. Uživatel se bude muset obrátit na svého poskytovatele EETS, který provede předběžné přezkoumání a poté předá žádost do BALM, který žádost zkontroluje a částku uhradí přímo uživateli.

 

Jaké jsou povinnosti uživatele, pokud jízda začne před 1. prosincem 2023 v 00:00 a pokračuje po něm?

Pokud je hodnota hmotnosti F.1 a hodnota hmotnosti F.2 vozidla ve stejné hmotnostní třídě, nemusí řidič nic dělat, i když pokračuje v jízdě po půlnoci 1. prosince 2023.
V nepravděpodobném případě, že hmotnost F.1 jízdní soupravy (nákladní vozidlo + přívěs) je ve vyšší hmotnostní třídě, musí řidič o půlnoci1. prosince 2023 zastavit své nákladní vozidlo a změnit hmotnostní třídu na palubní jednotce HMI. Nákladní vozidlo s hmotností F.2 nižší než 7,5 t, ale s hmotností F.1 vyšší, musí 1. prosince 2023 v 00:00 zastavit a nahlásit správnou hmotnostní třídu příslušnou pro mýtné.

 • Co znamená mýtné dle CO₂?

  Evropská komise přijala konečné rozhodnutí o dražších mýtných poplatcích za průjezdy po zpoplatněných komunikacích pro automobily, které nejvíce znečišťují životní prostředí. To znamená, že sazba mýtného na kilometr bude také záviset na tom, kolik oxidu uhličitého (CO₂) vozidlo vypustí. Nová směrnice nutí všechny členské státy, aby do března roku 2024 promítly do svých mýtných sazeb produkci CO₂

  Sousední Německo chystá již od letošního prosince razantní navýšení mýtných sazeb o 83 %, tedy na téměř dvojnásobek. Zvýšení mýtného v ČR je plánováno na 15 % od března příštího roku a v Rakousko od ledna 2024. Netřeba pochybovat o tom, že pro zvýšení státních příjmů využijí i ostatní státy novou povinnost započítat do mýtné sazby emise CO₂ produkované vozidlem.

 • Koho se týká rozšíření mýtného?

  Pět tříd CO₂ se bude zpočátku vztahovat pouze na užitková vozidla tříd N2/N3 s hmotností vyšší než 7,5 tuny a první registrací od 1. července 2019. Dříve byly budoucí referenční hodnoty (PDF) pro stanovení třídy CO₂ definovány pro skupiny vozidel 4, 5, 9 a 10 s jejich podskupinami.

  V současné době neexistují žádné zvláštní předpisy ani referenční hodnoty pro autobusy a některé podskupiny vozidel tříd N2 a N3. Proto jsou předběžně zařazeny do třídy 1 CO₂. Vozidla registrovaná před červencem 2019 budou rovněž automaticky zařazena do třídy 1. Bezemisní vozidla registrovaná před 1. červencem 2019 mohou být zařazena do třídy CO₂ 5 – po předložení příslušných dokladů.

 • Jaké dokumenty k registraci potřebuji?

  Pro ověření (validaci) odůvodněné změny emisní třídy je třeba k žádosti přiložit kopie osvědčení o registraci vozidla (TP), osvědčení o shodě/prohlášení o shodě (CoC), popřípadě CIF. Kromě toho je pro porovnání všech dokladů vyžadováno identifikační číslo vozidla (VIN). Potřebné dokumenty je nutné nahrát na zákaznický portál při žádosti. Technické průkazy a VIN čísla již u stávajících zákazníků máme v evidenci, a tudíž je znovu nevyžadujeme. V připraveném formuláři po Vás budeme vyžadovat tyto údaje:

  • Třída vozidla
  • Konfigurace náprav kol
  • Technicky přípustná celková hmotnost při zatížení (F1) [kg].
  • Skupina vozidel
  • Lůžko (kajuta na spaní)
  • Jmenovitý výkon motoru [kW]
  • Měrné emise CO₂ [gCO₂/tkm]
  • Datum první registrace
  • Typ vozidla/konfigurace podvozku
 • Jaké jsou emisní třídy CO₂?

  • Vozidla jsou zařazena do tříd emisí oxidu uhličitého podle požadavků směrnice 1999/62/ES (směrnice o zpoplatnění infrastruktury).
  • Bude existovat pět emisních tříd CO₂
  • Emisní třída CO₂ 5 platí pro vozidla s nulovými emisemi CO₂ (elektrická vozidla a vozidla se spalováním vodíku a také vozidla s vodíkovým palivovým článkem). Vozidla v emisní třídě CO₂ 5 musí mít hodnotu emisí CO₂ nižší než 1 g/km. Vozidla v emisních třídách CO₂ 2 – 4 mají různé emisní limity CO₂. Všem vozidlům, u kterých nejsou doloženy žádné specifické emise CO₂ (první registrace před 1. červencem 2019) nebo která aktuálně překračují referenční hodnotu CO₂, bude automaticky přiřazena emisní třída CO₂ 1.
 • Jaké faktory určují emisní třídu CO₂?

  Každé vozidlo je přiřazeno do skupiny vozidel nebo podskupiny vozidel. Každá podskupina vozidel má specifický profil, který se liší podle konfigurace podvozku, TPMLM (Technicky přípustná celková hmotnost při naložení) konfigurace náprav, výkonu motoru a typu kabiny. Limitní hodnoty emisí CO₂ jsou stanoveny pro každou podskupinu vozidel a rok od roku se snižují. Procentuální odchylka specifických emisí CO₂ vozidla od platné mezní hodnoty příslušné podskupiny vozidel v době klasifikace určuje emisní třídu CO₂

   

  emisní třída CO₂ Definice Doba platnosti
  1 Vozidla, která nespadají do žádné z ostatních čtyř emisních tříd CO₂ neomezený
  2 Vozidla podskupiny vozidel, jejichž úrovně emisí CO₂ v době klasifikace t jsou o více než 5 % nižší než referenční hodnota za vykazované období t platná pro tuto podskupinu vozidel. 6 let od data první registrace, poté reklasifikace
  3 Vozidla podskupiny vozidel, jejichž hodnoty emisí CO₂ v čase t klasifikace jsou o více než 8 % nižší než referenční hodnota za vykazované období t platná pro tuto podskupinu vozidel. minimálně 6 let od data první registrace nákladního vozidla (nebo začátku první doby platnosti), poté přeřazení
  4 Nákladní vozidla s nízkými emisemi CO₂ 2,tj. vozidla v podskupině vozidel, jejichž hodnoty emisí CO2 jsou o více než 50 procent nižší než příslušná referenční hodnota pro tuto podskupinu vozidel. neomezený
  5 Vozidla s nulovými emisemi CO₂ (ZEV) , tj. nákladní vozidla s méně než 1 g CO₂ / kWh nebo méně než 1 g CO₂ / km neomezený
 • Vybírá se mýtné CO₂ také za vozidla s nulovými emisemi?

  • Vozidla bez emisí, jako jsou elektromobily a vodíková vozidla, stejně jako vozidla s vodíkovým palivovým článkem, zůstanou do konce roku 2025 osvobozena od mýtného. Od 1. ledna 2026 musí za infrastrukturu platit 25% sazby mýta, plus částečné mýtné za znečištění ovzduší a hluk.
  • Vozidla bez emisí do celkové hmotnosti 4,25 tuny jsou trvale osvobozena od mýtného.
  • Do roku 2028 má být také prodloužena podpora lehkých a těžkých užitkových vozidel s alternativními, ke klimatu šetrnými pohony a související infrastruktura pro tankování a nabíjení.
  • Autobusy pro osobní dopravu jsou v Německu až do odvolání osvobozeny od mýtného.
 • Podléhají vozidla osvobozená od mýta zpoplatnění CO₂ (obytné vozy, vozidla s vlastním pohonem, zemědělská vozidla, zimní úklidové služby)?

  Vozidla osvobozená od mýtného také nemusejí platit částečnou sazbu CO₂ mýtného. Upozorňujeme však, že výjimka z mýtného pro nákladní vozidla na zemní plyn vyprší 31. prosince 2023 a od 1. ledna 2024 budou podléhat pravidelnému mýtnému, včetně částečné sazby mýtného CO₂.

 • Co je třeba zohlednit u nových objednávek mýtného a u stávajících smluv o mýtném?

  • Pokud mýtná země již zavedla třídy CO₂ pro mýtný tarif, musí se od nynějška při objednávání mýtného prokázat hodnota F1 (technicky přípustná celková hmotnost při naložení).  Nově bude požadováno dodání
   • COC (Osvědčení o shodě) a
   • TP (Technický průkaz vozidla). Pokud příslušné doklady k vozidlu nebudou k dispozici, bude vozidlo automaticky zařazeno do třídy CO₂ 1 (nejdražší tarifní třída).
  • Vozidla registrovaná před červencem 2019 jsou automaticky zařazena do třídy CO₂ 1. Vozidla s nulovými emisemi registrovaná před 1. červencem 2019 mohou být po předložení příslušných dokladů zařazena do třídy CO₂ 5.
  • Vozidla registrovaná od července 2019 budou zařazena do jedné z pěti tříd CO₂.
  • Po šesti letech od data první registrace se vozidla překlasifikují podle tříd CO₂ 2 a 3.
 • Jako roli hraje (pod)skupina vozidel pro zjištění emisních tříd CO₂?

  Pro zařazení vozidel do emisních tříd CO₂ č. 2, 3 a 4 jsou vaše specifické emise CO₂ porovnány s prahovými hodnotami, které závisí na stanovených referenčních hodnotách. Pro podskupiny skupin vozidel 4, 5, 9 a 10 byly ke dni 1. července 2019 stanoveny následující referenční hodnoty jako úvodní hodnoty křivky snižování emisí pro emise CO₂:
  Podskupina vozidel Referenční hodnota v gCO₂/tkm
  4-UD 307,23
  4-RD 197,16
  4-LH 105,96
  5-RD 84,00
  5-LH 56,00
  9-RD 110,98
  9-LH 65,16
  10-RD 83,26
  10-LH 58,26
 • Proč zjištěná emisní třída CO₂ platí pouze na dobu šesti let?

  Bylo zákonem stanoveno, že zařazení vozidla do emisních tříd CO₂ č. 2 a 3 musí být nově zjišťováno každých šest let po jeho první registraci na základě aktuálně platných mezních hodnotách. V tomto kontextu se může emisní třída CO₂ zhoršit nebo může zůstat stejná, a to v závislosti na charakteristických vlastnostech vozidla.

 • Co znamenají zkratky „UD“, „RD“ a „LH“ v podskupině vozidel?

  Zkratky představují následující profily používání vozidel:
  • UD: městská doprava (urban delivery)
  • RD: regionální rozvoz (regional delivery)
  • LH: dálková doprava (long haul)
 • Co se stane, pokud se po kontrole zjistí, že poskytnuté údaje jsou nesprávné? (např. 17 000 kg místo 18 000 kg)?

  Pokud dojde k nesprávnému předání údajů a tyto údaje budou zjištěny při kontrolách v Rakousku a Německu, mohou být následkem nesprávného předání hmotnosti F1 sankce, pokuty nebo jiná opatření uložená orgány. Je nezbytné zajistit přesné a precizní předávání údajů, aby se předešlo možným problémům a komplikacím při mýtných transakcích a činnostech spojených s vymáháním.

  Mohou nastat následující výsledky:

  • Orgány provádějící donucovací činnosti mohou požádat o okamžitou opravu údajů o vozidle.
  • Při kontrolách mohou být řidiči nákladních vozidel pokutováni nebo sankcionováni.
  • Pokud je přenášená hmotnost F1 vyšší než skutečná hmotnost vozidla, může dojít k nadměrnému zpoplatnění mýtného nebo tarifů.

  Pro všechny zúčastněné strany je důležité zajistit přesný a spolehlivý přenos hmotnosti F1 a dalších parametrů, aby se předešlo sankcím, finančním důsledkům a nadměrným poplatkům.

 • V případě, že uživatel EETS předloží důkazy pro vyšší třídu CO2 příliš pozdě a zaplatí za určité období příliš vysoký tarif, jak může uživatel EETS požádat o náhradu?

  Proces náhrady v případě nesprávné třídy CO2 bude podobný stávajícímu procesu v případě nesprávné třídy EURO. Uživatel se bude muset obrátit na svého poskytovatele EETS, který provede předběžné přezkoumání a poté předá žádost do BALM, který žádost zkontroluje a částku uhradí přímo uživateli.

   

 • Jaké jsou povinnosti uživatele, pokud jízda začne před 1. prosincem 2023 v 00:00 a pokračuje po něm?

  Pokud je hodnota hmotnosti F.1 a hodnota hmotnosti F.2 vozidla ve stejné hmotnostní třídě, nemusí řidič nic dělat, i když pokračuje v jízdě po půlnoci 1. prosince 2023.
  V nepravděpodobném případě, že hmotnost F.1 jízdní soupravy (nákladní vozidlo + přívěs) je ve vyšší hmotnostní třídě, musí řidič o půlnoci1. prosince 2023 zastavit své nákladní vozidlo a změnit hmotnostní třídu na palubní jednotce HMI. Nákladní vozidlo s hmotností F.2 nižší než 7,5 t, ale s hmotností F.1 vyšší, musí 1. prosince 2023 v 00:00 zastavit a nahlásit správnou hmotnostní třídu příslušnou pro mýtné.