Ochrana osobních údajů

učiněný podle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů (GDPR), níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Udělujete tímto souhlas společnosti ERNEKS INVEST s. r. o.se sídlem Čestlice, Průhonická 222, PSČ 251 01
IČO: 27105075 ,společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C,
vložka 96589m ,(dále také jako „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění (dále také jako „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) (dále také jako „GDPR“) zpracovávala tyto
Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení/název společnosti,
 • IČ/DIČ,
 • datum narození, rodné číslo,
 • e-mail,
 • bankovní spojení,
 • finanční situace,
 • telefonní číslo,
 • adresy,
 • přehled majetku (movitého ..autopark, popřípadě nemovitého)

1. Jméno, příjmení, název společnosti, IČ/DIČ, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, bankovní
spojení, adresy je nutné Správcem zpracovat za účelem plnění smlouvy a evidenci plnění. Tyto údaje budou
Správcem zpracovávány po dobu spolupráce a 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí
plnění.

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné Správcem zpracovat za účelem
obchodních a marketingových sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu spolupráce a
následujících 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas Správci. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: info@erneks.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito
zpracovatelé:

1) poskytovatel a správce softwaru

a) UNIS COMPUTERS, spol. s r.o., IČ 63476223
b) Ansuz, s.r.o., IČ 27145590
c) SOCOS IT s.r.o., IČ 24163911

2) poskytovatel účetních služeb Ing.Věra Pavelcová EKONOM, IČ 13440306

3) poskytovatel právních služeb:

a) Mgr. David Purmenský, advokát, IČ 71330267
b) Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s., IČ 26823683
c) JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář, IČ 71443126

4) IT podpora:

a) Marek Coufal, IČ 67318631
b) Tomáš Filip, IČ 42415233
c) PharoCom s.r.o., IČ 25172131
d) Centario, s.r.o., IČ 24140767

5) Pojišťovny:

a) CREDENDO – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., IČ 27245322
b) Atradius Kreditprüfung, DIČ DE814416365
c) Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku, IČ 05568633

6) Vydavetel karet:

a) Shell Czech Republic a.s., IČ 15890554

7) Poskytovatelé mýtných systémů:

a) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390
b) SkyToll, a.s., IČ 44500734
c) Generální ředitelství silnic a dálnic v Polsku, IČ 17511575
d) Toll Collect GmbH, DIČ DE 224136187

8) spolupracující obchodní partneři (daňový poradci pro zahraničí):

a) Tax Refund, s.r.o., IČ 28480872
b) KODAP, s.r.o., IČ 49904493
c) KONTO TEAM SLOVAKIA, s.r.o., IČ 35827424
d) Multicont Revisions- und Treuhand Ges.m.b.H, ATU16066806
e) Zaida Morales – BST Barcelona, ESN0611200G
f) Frankus – Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, DE121199704
g) ARINTASS S.L., ESB84800333
h) Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k., PL7252068627
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, sítí, služeb a aplikací, které však v současné době
Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle platné právní úpravy máte právo:

 • vzít udělený souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na

Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.